Rapporten Digitalisering- Kan vi få de sidste med

Telecentre-Danmark

Kan vi få alle med?

Motivation og uddannelses af de svageste grupper

- E-inklusionfor ældre og andre it-svage grupper

Telecentre-danmark ønskede via projektet at undersøge og afprøve de motivationsfaktorer, der skal være til stede, for at de svageste ældre og udsatte borgere får interessen, mulighederne og trygheden til at erhverve sig IT-kompeten¬cerne til at klare sig i det digitale samfund.

 

Projektet belyser nogle af de faktorer, der spiller ind, for at nogle ældre borgere - trods mulighederne - ikke erhverver sig de kundskaber, der skal til for at blive ”digitale borgere”.

 

Projektets resultater giver et øjebliksbillede af, hvad der kan være i spil, når de it-svageste ældre borgere ikke føler sig tiltrukket af eller motiveret til at tage de digitale løsninger til sig i form af selv at lære at bruge løsningerne.

 

Copyright © All Rights Reserved