Nyt i 2015

Telecentre-Danmark

Morten Lembke i dialog med en af deltagerne fra Riga om digitaliseringens muligheder for at fremmme den demokratiske deltagelse for alle grupper af borgere.

Besøg fra Ungarn i december

1. - 5. december 2015 kom der en delegation fra Ungarn på besøg for at se hvordan vi arbejde med uformel undervisning og digitalisering i Danmark.

 

Delegationen bestod af af direktøren for Dél-Alföld Teleház ”, præsidenten for ”Foundation for Community Network” der ligesom TC-dk arbejder med uformel undervisning, samt direktøren for det nationale kulturinstitut. Vi har fået en meget fin tilbagemelding fra delegationen, der var meget imponeret over vores resultater og fælles arbejde.

 

Da der er tale om et EU projekt, er der mange papirer at underskrive for at dokumentere besøget.

Telecentre Europa holdt efterårsmøde og ekstraordinær generalforsamling i Beograd d. 24. og 25. oktober.

 

På den ekstraordinære generalforsamling blev ny vedtægt vedtaget.

Efterårsmødet fokuserede på resultaterne fra UnitetIT og en status over E-ropa projektet.

 

På mødet var specielt fokus på demokrati, e-medborgsskab, empowerd brogere, e- kompetencer og e- værktøjer.

Telecentre-danmark ledede en af rundbordssamtalerne.

 

En andet spørgsmål der optager medlemmerne af Telecentre Europa, og som diskutteres kraftigt, er certifiseringen af de kompetencer brugerne erhverver sig på datastuerne. Skal vi udstede et diplom der dokumenterer elevens kompetencer efter gennemført kursus?

 

 

Poul Smidt interviewer Rina Ronja Kari i samtaleværelset på Christiansborg

Hvad er Get Online Week?

 

Den årlige europæiske kampagne Get Online Week arrangeres af Telecentre-europe og støttes af Europakommissionen. Kampagnen involverer mindst 5000 it-undervisningssteder i 50 lande, primært i Europa.

I Danmark er Telecentre-danmark koordinator af kampagnen.

Get online week er en europæisk kampagne, der har til formål at øge opmærksomheden omkring de muligheder man får, ved brug af it færdigheder.

Det er en stor kampagne og Telecentre-europe regner med at nå ud til over 700.000 borgere i Europa.

Hovedtemaet i 2015 kampagnen er især om arbejdsløshed og hvor vigtigt det er, at arbejdsløse også får it-kompetencer. Dette gælder især de syd og øst europæiske og lande, der har store arbejdsløsheds problemer og især med ungdomsarbejdsløsheden.

Med kampagnen ønsker Get online week, at sætte fokus på at brugen af it kompetencer øger ens muligheder.

I Danmark ønsker vi fortsat, at sætte fokus på den del af befolkningen, der endnu ikke er kommet i gang med computeren eller mangler rutinen og her spiller den uformelle undervisning på Datastuerne og bibliotekerne en afgørende rolle.

Man kan læse mere om den europæiske Get online week (på engelsk) på

 

http://www.getonlineweek.eu/

 

 

Generalforsamling i Telecentre Europe februar 2015

Telecentre-danmark deltog i generalforsamlingen i Telecentre Europe d. 24. - 27. februar 2015 i Bruxelles, hvor Gitte E. Olsen bl.a holdt oplæg om udviklinge i Telecenter Europe set i fra et organisations kulturelt perspektiv med fokus på livscyklus.

 

Telecentre Europe har udviklet sig fra at være en ung græsrods organisation, hvor bestyanmedlemmerne lavede det meste af arbejdet til at være en stor indflydelsesrig "voksen" organisation, med 6 ansatte, der støtter medlemmerne i at udvikle deres egene organisationer, koordinerer nye store projrelser mv.

Endvidere deltog Morten Lembke og Gitte E. Olsen i mødet omkring et nyt projekt om e-participation. Et projekt datastuerne kommer til at hører mere til og nyde godt af i løbet af foråret 2015

 

Konference i Bruxelles 8. december 2015: "Hvordan muliggøres civil samfundets e-deltgelse i Europa"

Først paneldiskussion vedrørte ICT´s rolle i forbindelse med aktivt medborgerskab.

 

Gerald Häfner, bestyrelsemedlem i "Democracy International e.V., Tyskladn pege på at ægte demokrati eter hans mening, opntår når mennesker mødes og meninger brydse. Faren ved at informationer og diskussioner foregår på nettet er, at man kun møder eller opsøger steder og informationer, der stemmer overens med det man selv mener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temadag i HEP-huset for datastuerne på Sjælland

På temadagen i Stenløse d. 6. oktober 2015 blev bl.a. spørgsmålet om brugen af materialerne fra E-ropa projektet ude i datastuerne og elevernes interesse diskuteret.

 

Det forventes at interessen for EU- spørgsmålene stiger i takt med vi nærmer os valgdatoen d. 3. december 2015, og nogle elever derfor vil have interesse i at kunne kontakte EU-parlamentets medlemmer, og få afklaret deres spørgsmål.

 

Projekt E-UROPa og e-deltagelses dag/e-participations/ day 7. maj

 

Telecentre danmark tyvstartede projektet og kampange, med at lave en TV optalgelse sammen med dk4, hvor Europarlament-medlem Rina Ronja Kari fortalte om sit syn på behovet for åbenhed og indflydelse i EU for borgerne.

Telecentre-danmark fik samtidig lejlighed til at fortælle og orientere om kampangen. TV udsendelsen er ved at blive redigeret og vi skal oplyse på hjemmesiden hvornår udsendelsen bliver sendt.

 

Vi har lavet en folder der fortæller om mulighederne (værktøj) for at komme i kontakt og følge med i hvad EU parlamentet laver. Indstikket til folderen giver samtlige 13 danske EU parlamentsmedllers kontakt oplysninger. Folderen kan downloades under fanen E-UROPA.

 

På kampagnedagen d. 7. maj holdt Telecentre-danmark en Workshop i Husum Vængede for Datastuernes vejledere og andre interesserede. Her blev "værktøjerne"selv gennemgået og deltagerne fik lejlighed til at prøve dem.

 

Se mere under fanen E-UROPa

Er offentlig digitalisering på rette vej?

10. marts offentliggjorde pwc dere nye rapport " Er offentlig digitalisering på rette vej". Director Kim Lindskov Knudsen genmnegik rapporten og direktør fra Digitaliseringsstyrelse Lars Frelle-Petersen kommenterede udviklingen set fra det offentliges synspunkt.Der var enighed om at digitaliseringen var på rette vej, men også at der var plads til forbedringer. Fra Telecentre-danmarks side har vi især hæftes os ved at pwc peger på at brugerinvolveringen er kritisk, idet 23% af de der har svaret oplyser at de sjældent involverer brugerne. Det er derfor ikke så mærkeligt hvis vi ofte føler at de digitale løsninger er lavet for systemet skyld ikke for at gøre det lettere for brugerne.

 

 

 

 

 

Partner i pws Esben Toft og salen lyttede opmærksom på indlæggene og spørgsmålene

 

Øget fokus på it-sikkerhed

Telecentre-danmark deltog i januar 2015 i et seminar hos pwc om it-sikkerhed. Emnet blev belyst fra forskellig vinkler. Tidligere justitsminister Morten Bødsko redegjorde for behovt for ny lovgivning samt o,m hvilke myndigheder der i Danmark har ansvart for sikkreheden. Troels Ørting Jørgensen, chef for Europol Cybercrim Center anskueliggjore trusselsbilledet mod virksomhederne og gav konkrete eksempler på hvordan virksomheder og kommuner kan blive afpresset af it kriminelle. Yderligere blev de 3 niveauer- internet-deepnet-darknet- på internettet berørt.

Åbenhed og vidensdeling blandt virksomhederne om anbreb er nødvendigt for at dæmme op for problemern. I sidste ende er det et ledelsesansvar at dette sker og at have en up to date sikkerhedsstrategi.

Copyright © All Rights Reserved