Nyt

Telecentre-Danmark

14. oktober 2016 havde Digitaliseringsstyrelsen inviteret til mød i Netværket for digital inklusion, der er en af netværk/arbejdsgrupper Telecentre-danmark er med i. På mødet blev publikationen "Et stærkere og mere trygt Digitalt samfund" - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 uddelt.

 

Det er med stor glæde Telecentre-danmark noterer sig at man lægger vægt på "Tryghed og tillid skal i centrum". Tryghed og tillid var bla. et af emnerne for årets "Get online week", og er en nødvendighed for borgernes interesse og motivation til at bruge de digitale muligheder. Et synspunkt Telecentre-danmark har gjort sig til talsmand for i åresvis, og som bl.a også er en af de anbefalinger der fremgår af rapporten fra "Use IT-and enjoy"(2014) - se rapporten under puktet i menuen. Endvidere er det også et af de punkter der er fokus på i den europæiske digitaliseringsplan, som vi jo skal følge i Danmark.

14. september 2016 havde Europa-Nævnet inviteret til erfaringskonference i Slots- og Kulturstyrelsen.

Emnerne var bl.a. Brexit, pressens bidrag til viden, hvordan man når sin målgruppe (i forbindelse med et projekt - formidling af viden).

 

Især omkring det sidste emne kunne Telecentre-danmark nikke genkende til, at det er svært at fastholde borgernes interesse for emner om EU over længere tid. En oplevelse vi også havde i forbindelse med demokratiprojektet "E-uropa".

 

Endvidere var der tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne og samtaler om konkrete projekter og deres støttemuligheder.

"Sundheds-apps: Hvorfor og hvordan" var emnet på et temamøde arrangeret af It-branchen og dansk erhverv 29. marts 2016, som Tc-dk deltog i.

 

Også inden for sundheds-, livstils- og wellness området er der stor stigende interesse for brugen af apps.

Set fra borger perspektivet var specielt 2 budskaber på temamødet interessante for os som forbrugere:

 

-At der er mange virksomheder om buddet, og at apps´ne er af meget forskellig kvalitet.

Statistikken viser imidlertid at 75 % af de apps, der downlodes, kun bruges en enkelt gang (Frederik Nelsson, CEO, Utter). Det kan nok give stof til eftertanke, når man tænker over hvor mange ressourcer der derved ”spildes” (Tc-dk´s bemærkning)

 

-Stine Jensen, Forbrugerrådet understregede over for firmaerne/udviklerne vigtigheden af at inddrage såvel sundhedsfaglige personer som brugere i udviklingsfasen. Et synspunkt de tilstedeværende producenter og udviklere synes at være lydhøre overfor. Og som vi fra Tc-dk selvfølgelig også bakker op om.

 

 

Telecentre-danmark deltog i begyndelsen af marts måned i Telecentre Europas generalforsamling. Her blev Gitte E. Olsen valgt til legal controller for organisationen.

 

Organisationens fremtidige arbejde og strategier blev diskutterer, justeret og evalueret.

EU kommissionens IT-startegien 2020 blev diskuteret, og vi følger nøje de tiltag, der får betydningen for Danmark.

 

Mødet gav ligeledes mulighed for at på pudset forventningerne af vedr. et nyt fælles projekt, der er under udvikling med henblik på udvekslimg af undervisningsmetoder og frivillige vejledere.

Samarbejdspartnerene er organisationer fra Ungarn, Malta og Danmark.

Copyright © All Rights Reserved