WWbetterW

 "We wish a better Wold"

 

Telecentre-danmark er partner i projektet. Et projekt der skal udvikle metoder til at undervise komende

undervisere på uformelle undervisnings steder fx datastuer i, hvordan man bedst på frivilligt basis kan vejlede og

undervise ældre i brugen af computere mv.

 

Når undervisningsmaterialet er færdigt udarbejdet tilbydes gratis undervisning til 6 unge og 6 ældre fra Danmark.

3 unge deltager på kurset i Danmark og 3 skal til Rumænien mens 3 ældre frivillige skal i Ungarn, og 3 til Malta.

Kurserne foregår på engelsk.

 

Telecentre-danmarks står sammen med vores rumænske partnere for at udarbejdet og afvikle kurset for de unge.

 

Projektet er finansieret af den Europæiske kommission. De synspunkter der udtrykkes i publikationer reflekterer ikke nødvendigvis den Europæiske

kommissions synspunkter.

(The project is funded by the European Commission. The views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the European

Commission.-2016-1-HU01-KA204-023015)

 

Telecentre-Danmark

Strandvejen 90
2900 Hellerup