”Use IT and Enjoy”

Hvordan motiverer vi de ældre, der endnu ikke bruger computere?

Projekt ”Use IT and Enjoy” er et internationale samarbejde mellem en svensk, en dansk og en litauisk organisation, der modtager støtte via Nordplus .

I begyndelsen af september 2012 blev det første møde afholdt i Vilnius, Litauen.

Projektets styregruppe består af medlemmer fra Ældremobiliseringen (DK), Pensionärernes Riksorganisation, PRO (SE) og Langas i ateiti (LT).

Ideen bag projektet udsprang af den nuværende situation på digitaliseringsområdet i de tre lande. Det er kun en begrænset del af ældrebefolkningen i de baltiske lande, der bruger IT i deres dagligdag: Halvdelen af de 50-75årige og kun en tredjedel af ældre over 75 år. Tallene for Danmark er markant bedre, men der er stadig en meget stor gruppe ældre, der ikke bruger EDB i dag.

Partnerne bag projekt ”Use IT and Enjoy” startede det nye initiativ for at sætte fokus på ældre menneskers digitale inklusion og på hvad, der kan give ældre mennesker mod til at kaste sig ud i den digitale verden. Projektets formål er at udvikle metoder og motivationsstrategier, der kan få de ældre til at komme med på vognen og blive online-borgere.

På 1. mødet blev der erfaringsudvekslet, og man fandt hurtigt ud af, at der er forskel på de læringsmetoder, man arbejder med i de forskelige organisationer. Det blev derfor besluttet, at en sammenligning mellem de tre organisationers metoder og indsigt på området ville udgøre et godt fundament for det videre arbejde med at få ældre mennesker til at bruge IT i deres dagligdag.

Der har efter følgende været afhlodt møder i København og Stochholm, samt det afsluttende møde i Vilnius.

Se rapporten på dansk, eller engelsk

 

.

 

Telecentre-Danmark

Strandvejen 90
2900 Hellerup