Nyheder

Telecentre-danmark deltager også i år i den europæiske kampagne for at for at hjælpe it svage borgere med at navigerer i den digitale verden. Kampagnen var tidligere kendt under navnet "Get on line week".
I takt med at borgerne i Europa er blevet stadigt mere digitale tog Telecentre-Europa navne forandring til "All Digital", da de/vi kæmper for alle har ret til at lære, hvordan man bruger de digitale muligheder.
Det var derfor også naturligt at kampagneugen fik nyt navn- "All digital week.".
I datastuerne i Telecentre-danmark var der forskellige aktiviteter i ugens løb, ligesom udsendelse "den digitale arv" på dk4 fik præmiere og blev sendt 5 gange i løbet af ugen.
Udsendelsen vil ligeledes være tilgængelig her https://www.youtube.com/watch?v=6QXNzos_0LM&feature=youtu.be


 

Telecentre-danmark har leveret de første maskiner til herberget på Sundholm, København.
De hjemløse får således en ny mulighed for at betjene de digitalemuligheder.

14. september 2016 havde Europa-Nævnet inviteret til erfaringskonference i Slots- og Kulturstyrelsen.

Emnerne var bl.a. Brexit, pressens bidrag til viden, hvordan man når sin målgruppe (i forbindelse med et projekt - formidling af viden).

Især omkring det sidste emne kunne Telecentre-danmark nikke

...

Det er med stor glæde Telecentre-danmark noterer sig at man lægger vægt på "Tryghed og tillid skal i centrum". Tryghed og tillid var bla. et af emnerne for årets "Get online week", og er en nødvendighed for borgernes interesse og motivation til at bruge de digitale muligheder. Et synspunkt Telecentre-danmark har gjort

...

14. oktober 2016 havde Digitaliseringsstyrelsen inviteret til mød i Netværket for digital inklusion, der er en af netværk/arbejdsgrupper Telecentre-danmark er med i. På mødet blev publikationen "Et stærkere og mere trygt Digitalt samfund" - Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020

...

Vil du færdes sikkert på nettet så se unde menupunktet GOW16, hvor bl.a. et special nummer af "Komputer for alle", der kun drejer sig om sikkerhed er tilgængelig.

Telecentre-Danmark

Strandvejen 90
2900 Hellerup