Nye betalingsmetoder

Foredragsholder:
Morten Lembke og Gitte E. Olsen
Pris & Betingelser:
2 timer
Det bedes oplyst om der forefindes projekter og lærred. Adgang til internettet påkrævet.

2.600 kr. + transportomkostninger
Specialpris for datastuer der er medlem af Telecentre-danmark - kontakt sekretariatet