Åbent brev til Bjarne Corydon

Kære Bjarne Corydon

Træk i nødbremsen eller træd på speederen - De offentlige digitale løsninger er for umodne endnu til at man kan pålægge borgerne kun at betjene sig via de digitale løsninger.

Når det offentlige vil kræve digital selvbetjening af borgerne, må borgerne også forvente lette, forståelige, korrekte værktøjer fra det offentlig, og her mangler vi noget endnu. Den store udfordring komme 1. november 2014, og der kræves en ekstraordinær indsats på alle planer for at få alle med.

Telecentre-danmark er meget positiver over for anvendelsen af computere og digitale løsninger, men de skal være gennemtænkte og funger. Så er det en gevinst for både samfundet og borgerne. Vi mener, at digitale løsninger langt hen ad vejen er en lettelse og en frihed for borgerne, og understøtter at ældre og svage borgere i selv, at kunne klare sine ”forretninger” med det offentlige længere. Telecentre-danmark hjælper derfor også gerne med til at udbrede kendskabet til brugen af computere og andre digitale løsninger.

Men der er en række problemer, der endnu ikke er løst tilfredsstillende: Mange hjemmesider fungerer fortsat dårligt eller er uoverskuelige, samt ændre sig fra gang til gang, hvilket er et stort problem for svage it brugere. Alt for mange gange, når man bruger fx NemId, sker der en fejl. Den svage borger, der måske for første gang, skal brug systemet, tror fejlen er deres, og giver op. Alt for mange gang komme der en – selv for drevne it- brugere- uforståelig meddelelse, og ofte på engelsk.

Mange selvbetjeningsløsninger benytter andre softwares udbyderes programme fx Java, Explore, men hvis ikke hjemmesiderne geares til disses opdateringer, sidder slutbrugerne- altså borgerne- med et stort problem. Her tænkes fx på at Skat og Virk.dk i over et halvt år vidste, at deres sider ikke fungerede med Explore 9.0, til stor gene borgerne.

Generelt er det offentliges hjemmeside/selvbetjeningssider udarbejdet ud fra hvad det offentlige har brug for, eller ønsker at oplyse om, men sjældent med udgangspunkt i; Hvad der kan gøre det lettere for borgeren.

Skal hjemmesiderne bruges er det jo som bekendt også en nødvendighed, at de er opdaterede. Her nytter det ikke noget, at man flere måneder efter en lovændring er trådt i kraft, ikke kan finde de rigtige oplysninger. Man kunne fx flere måneder efter pensionsalderen var sat op fra 65 til 67 år

fortsat på Pensionsinfo få oplyst, at en person født i 1956, kunne gå på pension som 65 årig. Ved en telefonisk henvendelse om fejlen lød svaret: Det retter vi, når vi skal lave en opdatering, men det er jo dyrt, sådan hele tide at rette” Javel ja, men offentlige hjemmesider og digitale løsninger skal være til at stole på.

For at sparer penge, må man investere penge først. Man kan sjældent score gevinsten uden en indsats.

Derfor skal vi opfordre til at man udover den ”hjælpeplan”, som allerede er sat i gang via Digitaliseringsstyrelsen, og som Telecentre–danmark er involveret i, sørger for:

  • at selvbetjeningsløsningerne fungerer, og er opdateret i forhold til underliggende software
  • at der er en forståelig og brugbar support til hver enkelt løsning,
  • at indførelsen af selvbetjeningsløsninger og hjælpe foranstaltninger følges ad, vi mangler fx fortsat den digitale fuldmagt!
  • at de programmer der understøtter løsningerne ligeledes er udformet, således at en borger, der kun taler dansk kan forstå det.

Det er jo et paradoks at hvis man køber en regnemaskine, er der et krav, at der er en brugsanvisning på dansk, men når skal installerer Jave for at bruge NemId, er aftalen på engelsk.

 

Med venlig hilsen

Wentzel Bohn–Willeberg

Formand

 

Yderligere kommenterer og oplysninger fås hos bestyrelsesmedlem Gitte E. Olsen, tlf. 20 91 48 10