Erfaringskonference

14. september 2016 havde Europa-Nævnet inviteret til erfaringskonference i Slots- og Kulturstyrelsen.

Emnerne var bl.a. Brexit, pressens bidrag til viden, hvordan man når sin målgruppe (i forbindelse med et projekt - formidling af viden).

Især omkring det sidste emne kunne Telecentre-danmark nikke genkende til, at det er svært at fastholde borgernes interesse for emner om EU over længere tid. En oplevelse vi også havde i forbindelse med demokratiprojektet "E-uropa".

Endvidere var der tid til erfaringsudveksling mellem deltagerne og samtaler om konkrete projekter og deres støttemuligheder.