Sikkerhed og tillid

Telecentre-Danmark

Strandvejen 90

2900 Hellerup

Alle har ret til IT!

- vigtigt for samfundet

- vigtigt for den enkelte

 

 

Telecentre-danmark deltog også i GOW16

 

Get online week 2016-kampagne omhandlede bl.a "Sikkerhed og tillid på nettet".

- Se filmen klik på billedet

 

GOW er en årlig europæisk kampage med deltagelse af 32 lande – ca. 110.000 borgere i EU.

 

Danmark var en del af GOW2016. Kampagnen ønskede at sætte fokus på og tilskynde brugen af IT, således at borgernes it kompetencer øges og derved giver dem mulighed for indflydelse på samfundet og deres egen hverdag.

 

Europa står i en svær konkurrence situation med andre verdensdele. For at bibeholde vor velfærdssystemer viser beregninger at det er nødvendig for Europa, at vort samlede BNP stiger med ca. 6 % frem til år 2020.

Derfor har EU kommissionen vedtaget en ”single markets” 2020 strategi der via IT skal sikre vor konkurrence og velfærd. http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-single-market

 

Strategiplanen der også bliver implementeret i Danmark, indeholder en række forskellige tiltag, der betyder at vi i Danmark bl.a. skal i gang med at justere på den netop afsluttede Strategiplan 2015.

Et af kommissionens forslag hedder TRUST AND CONFIDENCE (sikkerhed og tillid) der skal være med til at fremme brugen af borgernes internetløsninger.

 

Det synes Telecentre-danmark er vedkommende og vigtigt. Vi valgte derfor at GOW 2016 i Danmark harved dette emne som hovedtema.

 

 

 

Kampagnen var ikke en skræmmekampagne, men et spørgsmål om at give viden og tryghed.

De loklkae datastuer arbejdede med emnet på forskeliig måde.

 

I folderen " Tænk dig om! - med sund fornuft er du godt rustet"

kan du læse mere om sikkerhed på nettet, se nedefor.

 

www.komputer.dk/getonlineweek. Klik på linket, og du kan læse hele "Komputer for alle" bladet

klik på billedet og se filmen

IT for alle - der kan og vil

 

Vi samarbejder med:

Copyright © All Rights Reserved